Tellenge logo

Referenties

Tellenge BV, een volledig onafhankelijk Telecommunicatie en Business Consultancy adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van Telecommunicatie en ICT-infrastructuren en momenteel werkzaam onder de naam Tellenge Holding BV was nauw betrokken bij een aantal ICT-gerichte projecten.

Vrijwel altijd bestaan de door Tellenge uitgevoerde projecten naast een beleidsvoorbereidende component en veranderingstraject tevens uit het ontwerp en/of het keuze- en implementatie-traject, waarbij in alle gevallen sprake is van een multi-disciplinaire omgeving. Hierbij wordt in een aantal gevallen de infrastructurele veranderingen veroorzaakt door:

Dit type processen leidt in vrijwel alle gevallen tot enerzijds convergerende en anderzijds divergerende gebruikersbelangen. Soms gaat het om projecten met een omvangrijke impact, in andere gevallen is de projectomvang in geld uit te drukken. Projecten, waar Tellenge verantwoordelijk voor is geweest kenden een financiële omvang tot € 24.000.000,- waarbij de financiële omvang is omgezet in ‘ICT-werkelijkheid’.

Als extern adviseur zijn onze rollen divers. Onze rol varieert van adviseur en begeleider van het gehele (infrastructurele) proces tot en met de verantwoordelijkheid voor het totaal te realiseren project. Daarnaast zijn door Tellenge vele second opinions, audits, kosten/baten analyses en planontwikkelingen uitgevoerd voor diverse klanten.

In een aantal gevallen was er sprake van arbitrage of audits op ook door anderen partijen uitgevoerde studies en evaluaties.

Specifiek in de “natte” vervoerssector zijn te noemen:

Specifiek in de ‘droge” vervoerssector zijn te noemen

algemeen: