Tellenge logo

Producten

TELLENGE kent verschillende soorten producten.

Hierbij is op hoofdlijnen een onderscheid te maken tussen consultancy enerzijds en opleidingen, trainingen of voorlichting anderzijds.

Op de volgende pagina's vindt u een korte inhoudelijke toelichting ten aanzien van deze twee hoofdlijnen.