Tellenge logo

Welkom

Hartelijk welkom op de internetsite van TELLENGE Op deze website vindt u, naast een korte introductie van TELLENGE zelf en haar service- en dienstenpakket, informatie over een actueel onderwerp t.a.v. (mobiele) telecommunicatie. Verder geven wij u een beperkt overzicht van interessante andere websites op het gebied van telecommunicatie.

Als u tevreden bent over de inhoud van onze internetsite vertel het anderen, als u anderszins opmerkingen of klachten heeft, vertel het ons.  Overigens wordt er continu gewerkt aan de inhoud en vormgeving van de internetsite.

Tellenge gebouw

Wie is TELLENGE ?

TELLENGE is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Telecommunicatie-/ICT-infrastructuur, waarbij haar advisering betrekking heeft op een breed scala aan activiteiten die zowel strategische, tactische en operationele facetten bevatten. Onze toegevoegde waarde wordt mede bepaald door de ondersteuning die wij onze klanten kunnen bieden tijdens het gehele proces van ideevorming tot en met realisatie.

TELLENGE is niet gelieerd/gebonden aan de aanbieders van Telecommunicatie- en IT-diensten, netwerken en/of producten, hetgeen een garantie biedt voor de onafhankelijkheid van het adviesproduct. Deze onafhankelijkheid maakt het mogelijk om als intermediair op te treden tussen "aanbieders" en "afnemers" van diensten en producten, maar ook bij de (tijdelijke) inzet van externe know-how en/of capaciteit.

Vrijwel altijd bestaan de door TELLENGE uitgevoerde projecten naast een beleidsvoorbereidend component en veranderingstraject tevens uit het ontwerp en/of het keuze- en implementatietraject, waarbij in alle gevallen sprake is van een multidisciplinaire omgeving. Hierbij wordt in een aantal gevallen de infrastructurele veranderingen veroorzaakt door:

Dit type processen leidt in vrijwel alle gevallen tot enerzijds convergerende en anderzijds divergerende gebruikersbelangen. Soms gaat het om projecten met een omvangrijke impact, in andere gevallen is de projectomvang in geld uit te drukken. Projecten, waar Tellenge verantwoordelijk voor is geweest kenden een financiële omvang tot € 24.000.000,- waarbij de financiële omvang is omgezet in "ICT-werkelijkheid".

Als extern adviseur zijn onze rollen divers. Onze rol varieert van adviseur en begeleider van het gehele (infrastructurele) proces tot en met de verantwoordelijkheid voor het totaal te realiseren project. Daarnaast zijn door TELLENGE vele second-opinions, audits, kosten/baten analyses en planontwikkelingen uitgevoerd voor diverse klanten (zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven).

In een aantal gevallen was er sprake van arbitrage of audits op ook door anderen partijen uitgevoerde studies en evaluaties.

Het profiel TELLENGE

TELLENGE is niet gelieerd/gebonden aan de aanbieders van telecommunicatie diensten, netwerken en/of producten hetgeen een garantie biedt voor de onafhankelijkheid van het adviesproduct. Deze onafhankelijkheid maakt het mogelijk om als intermediair op te treden tussen "aanbieders" en "afnemers" van telecommunicatie diensten en producten, maar ook bij de (tijdelijke) inzet van de externe know-how en/of capaciteit.

Informatie

Voor uw vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e-mail adres. U kunt ons natuurlijk ook bellen of faxen.

Telefoon046 458 3344
FAX046 458 2726
PostadresPostbus 879
6130 AW Sittard
E - mailInformatie: info@tellenge.nl
KvK Zuid Limburg:14066363
Rabobank 147666619
BTW nr NL813995871301